Zastanawiasz się jak wygląda wizyta w Gabinecie? Zachęcamy do obejrzenia filmu!

Pierwsze spotkanie w Gabinecie Dietetycznym trwa ok. 45min. Podczas spotkanie przeprowadzony zostanie wywiad żywieniowy, a także wywiad zdrowotny. Wykonana zostanie analiza składu ciała, która określi rzeczywistą masę ciała, całkowitą zawartość wody w organizmie, zawartość tkanki tłuszczowej, masę mięśniową. Przeprowadzona zostanie interpretacja uzyskanych wyników zarówno z analizy składu ciała jak i z analizy sposobu żywienia.

W naszej Poradni analiza składu ciała wykonywana jest w oparciu o impedancję bioelektryczną (z ang. Body Impedance Analysis). Metoda ta wykorzystuje różnice w przewodzeniu prądu elektrycznego o niskiej częstotliwości przez poszczególne składowe ciała. Tkanka tłuszczowa ze względu na to, iż zawiera 20% wody, jest znacznie słabszym przewodnikiem sygnałów elektrycznych od tkanki mięśniowej (zawartość wody ok. 80%).
Analizę wykonujemy przy pomocy analizatora składu ciała japońskiej firmy TANITA, który w nieinwazyjny sposób określa:
  • Zawartość tkanki tłuszczowej [%] [kg] w poszczególnych partiach ciała
  • Masę mięśniową [kg] w poszczególnych partiach ciała
  • Nawodnienie organizmu [%] [kg]
  • Beztłuszczową masę ciała [kg]
  • Masę kości w kilogramach [kg]
  • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
  • Wiek metaboliczny
  • Metabolizm spoczynkowy
  • Ocenę budowy ciała